ισπανική μετάφραση του όρου «triplicate»

EN

«triplicate» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
triplicate {επιθ.}

EN triplicate
volume_up
{επίθετο}

triplicate
volume_up
triplicado {επιθ.}
Amendments have been submitted in duplicate or triplicate, and contradictory amendments have also been tabled to the same Paragraph.
Se han presentado enmiendas por duplicado o por triplicado y existen incluso enmiendas contradictorias para un mismo apartado.