ισπανική μετάφραση του όρου «the gate»

EN

«the gate» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the gate».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the gate» στα ισπανικά

the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
gate ουσιαστικό
to gate ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the gate» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishOn 22 December 2007, I helped to chop down the border gate on the Slovak-Hungarian border.
El 22 de diciembre de 2007, ayudé a derribar la verja fronteriza entre Eslovaquia y Hungría.
EnglishMr Buttiglione’s decision opened the gate to more changes.
La decisión del señor Buttiglione ha abierto las puertas a nuevos cambios.
EnglishBut had We opened to them a Gate of Heaven and they had continued to ascend through it,
Y aunque les hubiéramos abierto una vía de acceso al cielo y hubieran ascendido, sin cesar, hasta él,
EnglishMr Buttiglione’ s decision opened the gate to more changes.
EnglishThe closed Brandenburg Gate stood as a symbol of separation.
EnglishNow, people could rightly say that the Brandenburg Gate had become the gate of freedom.
Así, la gente pudo decir atinadamente que la Puerta de Brandemburgo se había convertido en la puerta de la libertad.
EnglishWe recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
EnglishToday I commend your nation to the Madonna of the Dawn Gate and to Saint Casimir, Patron of Lithuania.
Hoy encomiendo vuestra patria a la Virgen de la Puerta de la Aurora y a san Casimiro, patrono de Lituania.
EnglishThe total value of the poppy crop at the farm gate in Afghanistan is estimated at EUR 700 million.
Se calcula que el valor total de la cosecha de adormidera en puerta de explotación en Afganistán es de 700 millones de euros.
EnglishThe total value of the poppy crop at the farm gate in Afghanistan is estimated at EUR 700 million.
Se calcula que el valor total de la cosecha de adormidera en puerta de explotación en Afganistán es de 700 millones de euros.
EnglishThe Libyan gate mainly affects Malta and Italy.
EnglishApparently, the gate was open too wide.
EnglishUntil, when We open for them the gate of extreme torment, then lo!
Englishplease proceed to gate five
EnglishDecoupling is the start of a wider debate on farm-gate prices – it applies to milk just as it applies to tobacco and cotton.
La queja de que la ayuda del Gobierno europeo está distorsionando el mercado mundial del algodón es de hecho una insolencia.
EnglishYou see, if a passenger is denied boarding or a flight is cancelled, we want the compensation to be paid at the gate.
Si a un pasajero se le deniega el embarque o si se anula un vuelo, queremos que la indemnización se pague en la puerta de embarque.
EnglishThe beef industry in the United Kingdom is currently experiencing a fall in farm-gate prices.
La industria de la carne de vacuno del Reino Unido está experimentando una caída en los precios de comercialización de los productos en la propia explotación.
Englishthe gate was banging in the wind
Englishthe gate was banging in the wind
EnglishIt moved exactly 20 yards, Madam President - from where I stand to where you are - and we all disembarked and went in the gate.
Se desplazó 20 metros, señora Presidenta -la distancia que nos separa ahora mismo a ambas- y después por fin pudimos bajar de él.

Αλλα λόγια

English
  • the gate

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.