ισπανική μετάφραση του όρου «tailoring»

EN

«tailoring» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to tailor {μεταβ.ρ.}
volume_up
tailor {ουσ.}

EN tailoring
volume_up
{ουσιαστικό}

tailoring (επίσης: dressmaking, manufacture, drawing-up, makeup)
tailoring (επίσης: tailor's trade)
volume_up
sastrería {θηλ.}
tailoring (επίσης: dressmaking)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «tailor»:

tailor

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tailoring» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTailoring materials to provide individualized support is more effective.
La adaptación de los materiales para brindar un apoyo individualizado es más efectiva.
EnglishThis needs to be taken into account when tailoring reforms.
EnglishIn a previous review that was able to include only 15 studies, we were unable to conclude that tailoring was effective.
En una revisión anterior que incluyó 15 estudios, no se pudo establecer que la adaptación de las intervenciones sea efectiva.
EnglishThus tailoring the dose of inhaled corticosteroids based on exhaled nitric oxide cannot be routinely advocated.
Por lo tanto, no se puede recomendar el uso habitual del ajuste individual de la dosis de los corticosteroides inhalados basado en el óxido nítrico espirado.
EnglishIt provides recipes for the way in which a labour market can function more effectively by better tailoring education to work.
Ofrece recetas sobre la forma en que un mercado laboral puede funcionar más eficazmente mediante una educación diseñada a la medida del trabajo.
EnglishHowever, more studies of tailoring have been published and therefore we have incorporated the new studies into an update of the review.
Sin embargo, actualmente existe un mayor número de estudios publicados al respecto que fueron incorporados en la actualización de la revisión.
EnglishDespite all the promises we made about listening to the people and tailoring our policy to suit their demands, we have carried on regardless.
A pesar de todas las promesas que hicimos de escuchar a la gente y diseñar una política para satisfacer sus peticiones, nosotros hemos seguido como si no pasara nada.
EnglishYou can minimize bounce rates by tailoring landing pages to each keyword and ad that you run.
Cuanto más atractivas resulten las páginas de destino, más usuarios permanecerán en el sitio y se convertirán en clientes.
EnglishThose third-party ad servers may use cookies or web beacons to recognize your computer for purposes of tailoring advertising content or measuring ad effectiveness.
Estos servidores pueden utilizar cookies o etiquetas de seguimiento web a fin de identificar a tu ordenador para personalizar el contenido publicitario o valorar la eficacia de los anuncios.

Αλλα λόγια