ισπανική μετάφραση του όρου «soap operas»

EN

«soap operas» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «soap operas».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «soap operas» στα ισπανικά

soap ουσιαστικό
soap επίθετο
Spanish
to soap ρήμα
opera ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «soap operas» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishthe trouble with soap operas is that they're addictive
EnglishWe might say that brains that have been softened over the years by soap operas and television action series are our opponent in this.
Podríamos decir que los cerebros que se han ido ablandando con los años a base de culebrones y series de televisión, son nuestros adversarios en este frente.
EnglishWe know that global competition in the television sector has often led to uniformity of supply: they all compete with the same sort of soap operas.
Sabemos que la competencia internacional en el sector de la televisión ha llevado con fecuencia a la similaridad de las ofertas: todos compiten con el mismo tipo de culebrones.
EnglishThe way the matter was dealt with by the Council, however, was more reminiscent of a farce, which, according to the German newspaper Die Welt, put even all the soap operas in the shade.
Sin embargo, el examen de esta cuestión en el Consejo parecía más bien una farsa que, según el periódico alemán Die Welt, hacía palidecer incluso a todo el repertorio de telenovelas.

Αλλα λόγια

English
  • soap operas

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.