ισπανική μετάφραση του όρου «seeming»

EN

«seeming» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
seeming {επιθ.}
volume_up
to seem {αμεταβ.ρ.}
ES
volume_up
seems {επιθ.}
EN

seeming {επίθετο}

volume_up
It is a very simplistic response which amounts to little more than punishing the powerless for the seeming sins of the powerful.
Es una respuesta demasiado simplista que sólo serviría para castigar a los impotentes por los aparentes pecados de los poderosos.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «seeming» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishArticle 5, as it currently stands, has been criticised for seeming to justify what it aims to combat.
El artículo 5, en su estado actual, ha sido criticado porque parece justificar aquello que se propone combatir.
EnglishWe have become somewhat concerned over recent weeks, the difficulties seeming more serious than expected.
Estas últimas semanas nos han preocupado un poco por las dificultades que han aparecido y que han sido mayores de lo previsto.
EnglishIt is a very simplistic response which amounts to little more than punishing the powerless for the seeming sins of the powerful.
Es una respuesta demasiado simplista que sólo serviría para castigar a los impotentes por los aparentes pecados de los poderosos.
EnglishCan the countries of the world reconcile economic development with health without seeming naïve or demonstrating worthless good sense?
¿Es posible o imposible, para los Estados del mundo, conciliar el desarrollo económico con la salud, sin que parezcan ingenuos o dotados simplemente de un sentido común inútil?
EnglishTrafficking in human beings has now also become the subject matter for committees, with nearly everyone seeming to want to take up a position on it.
La trata de seres humanos se ha convertido a su vez en el tema central de múltiples comisiones, en las que todo el mundo parece querer adoptar su propia postura al respecto.
EnglishWe learn today that a study has been commissioned by a Danish organisation, but it could end up seeming rather odd that additional information has been so long in coming.
Hoy sabemos que se ha encargado un estudio a un organismo danés, pero al final parecerá bastante extraño que la información adicional haya tardado tanto en llegar.
EnglishTwisting tree limbs are silhouetted against billowing clouds, fences stretch to dark horizons, and flocks of birds burst forth across the sky, seeming to portend doom.
Ramas retorcidas de árboles destacando contra cortinas de nubes, cercas que se prolongan hasta horizontes oscuros y bandadas de pájaros irrumpiendo en el cielo que presagian un destino incierto.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «seeming»:

seeming
seemingly