ισπανική μετάφραση του όρου «to sculpt»

EN

«to sculpt» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to sculpt {μεταβ.ρ.}
volume_up
sculpted {επιθ.}
EN

to sculpt {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
to sculpt (επίσης: to take in at the waist, to tailor)
volume_up
entallar {μεταβ.ρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to sculpt» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe Sculpt Touch Mouse is designed to comfortably navigate Windows 7 and 8 using Microsoft’s touch technology.
El mouse táctil Sculpt se ha diseñado para un desplazamiento cómodo por Windows 7 y 8 mediante la tecnología táctil de Microsoft.
EnglishSculpt Touch Mouse Four-Way Touch Scrolling
EnglishSculpt Touch Mouse saves time in long documents and works virtually anywhere, with no cables or transceivers to connect.
El Sculpt Touch Mouse le permite ahorrar tiempo con los documentos largos y funciona casi en cualquier parte, sin cables ni transceptores.
EnglishSculpt Touch Mouse is also a powerful complement to Windows 8, navigating fluidly and intuitively around the Start Screen.
El Sculpt Touch Mouse es también un complemento fantástico para Windows 8, que permite navegar de forma fluida e intuitiva por la pantalla Inicio.
EnglishMade for Windows 8, the Sculpt Touch Mouse is designed to comfortably navigate Windows 8 using Microsoft’s touch technology.
El mouse táctil Sculpt está hecho para Windows 8 y se ha diseñado para un desplazamiento cómodo por Windows 8 mediante la tecnología táctil de Microsoft.
EnglishThe Sculpt Touch Mouse features easy to hold side grips and a contoured shape, providing comfortable and controlled use in either hand.
El mouse táctil Sculpt tiene soportes laterales de goma para asirlo fácilmente y una forma redondeada, lo que proporciona un uso cómodo y controlado en ambas manos.
EnglishAt less than three-quarters of an inch thick, the Sculpt Mobile Keyboard is both sleek and compact, making it great for people who are on the go.
Ideal para los viajesCon menos de 19 mm de grosor, el Sculpt Mobile Keyboard es elegante, compacto y perfecto para las personas que se desplazan a menudo.
EnglishAdditionally, the BlueTrack Technology® means your Sculpt Touch Mouse can track on virtually any surface, whether you’re at your desk or in a coffee shop.
Además, BlueTrack Technology® implica que el mouse táctil Sculpt puede desplazarse sobre cualquier superficie, ya sea en su escritorio o en una cafetería.
EnglishThe Sculpt Mobile Keyboard enables more comfortable typing than on-screen keyboards, and encourages natural posture with the Comfort Curve design.
El Bluetooth Mobile Keyboard 5000 permite escribir más cómodamente que los teclados en pantalla, y ayuda a adoptar una postura natural gracias a su diseño Comfort Curve.
EnglishThe Sculpt Touch Mouse uses Bluetooth® connectivity, which means you never need to worry about losing a transceiver or giving up a valuable USB slot.
El Sculpt Touch Mouse utiliza la conectividad Bluetooth®, lo que significa que se acabaron las preocupaciones por perder un transceptor o emplear una valiosa ranura USB.
EnglishThe Sculpt Mouse is designed to fit comfortably in either hand, and provides a smooth, four-way touch scrolling and navigation experience in every direction.
El mouse Sculpt está diseñado para adaptarse cómodamente a cualquier mano y permite un desplazamiento táctil en cuatro direcciones y navegación en todas direcciones sin obstáculos.
EnglishThey are forced to preempt their physical growth and to sculpt their muscle mass prematurely from a tender age as part of the forced development of the bionic champions of the future.
Obligados a anticipar el crecimiento físico, a modelar precozmente sus masas musculares, desde tiernas edades, en la construcción forzada de los futuros campeones biónicos.

«sculpture garden» Ισπανικά μετάφραση

sculpture garden
Spanish
  • jardín de esculturas
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «sculpted»:

sculpted