ισπανική μετάφραση του όρου «savior»

EN

«savior» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
savior {ουσ.}

EN savior
volume_up
{ουσιαστικό}

1. "person"

savior (επίσης: deliverer, saviour)
volume_up
salvadora {θηλ.}

2. Αγγλικά Αμερικής

savior (επίσης: saviour, deliverer)
volume_up
salvador {αρσ.}
time of her Immaculate Conception preceded the coming of the Savior, the rising
precedido la venida del Salvador, la salida del « sol de justicia » en la
Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador”.
redeemed by the Son our Savior and enlightened by the Holy Spirit.
Salvador e iluminada por el Espíritu Santo.
savior (επίσης: saviour)
volume_up
Mesías {αρσ.} (salvador)

3. "thing"

savior (επίσης: deliverance, salvation, lifesaver, reclamation)
volume_up
salvación {θηλ.}
Simeon's words match the meaning of this name, which is Savior: "God is salvation."
El discurso de Simeón es conforme al significado de este nombre, que quiere decir Salvador: « Dios es la salvación ».
salvation, Jesus presents Himself as the true soter, the "Savior",
los deseos de salvación de los gentiles, Jesús se presenta como
In response to the Gentiles' desire for salvation, Jesus presents Himself as the true soter, the "Savior", because He is salvation also for them (cf.
Ante los deseos de salvación de los gentiles, Jesús se presenta como verdadero Soter o Salvador, pues también para ellos Él es la salvación (cf.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «savior»:

savior

Παραδείγματα χρήσης του όρου «savior» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishJubilee of the Year 2000 with its theme, "Jesus Christ, the only Savior of
Englishgratitude the Great Jubilee of the birth of the Lord and Savior Jesus Christ.
Englishthe mission entrusted by the Savior to the Church until the end of time.