ισπανική μετάφραση του όρου «to rock up»

EN

«to rock up» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
rock {ουσ.}
volume_up
rock {επιθ.}

EN to rock up
volume_up
{ρήμα}

1. Αγγλικά Βρετανίας, καθημερινός λόγος

to rock up (επίσης: to arrive, to reach, to get somewhere, to come in)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «rock»:

rock

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to rock up» στα ισπανικά

rock ουσιαστικό
rock επίθετο
to rock ρήμα
to be up to ρήμα
up επίρρημα
to up ρήμα
up! επιφώνημα
Spanish