ισπανική μετάφραση του όρου «reloaded»

EN

«reloaded» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
reloaded {επιθ.}
volume_up
to reload {μεταβ.ρ.}
volume_up
to reload {αμεταβ.ρ.}
ES
EN

reloaded {επίθετο}

volume_up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «reloaded» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThis event occurs directly after this formula has been reloaded.
Este acontecimiento tendrá lugar directamente tras recargar este formulario.
EnglishA query does not appear before the defaults are reloaded.
Antes de restaurar los valores predeterminados no se efectúa ninguna pregunta de confirmación.
EnglishThis event occurs before this formula is reloaded.
EnglishWe will also have to give future consideration to how to minimise stress to the animals when being unloaded or reloaded before and after these breaks.
En el futuro tendremos que recapacitar también cómo podemos reducir el estrés de los animales en los descansos durante su carga y descarga.
EnglishIf one or more of your tabs unexpectedly closes or crashes, your tabs are automatically reloaded and you are returned to the site you were on before the crash.
Si una o varias pestañas se cierran o se bloquean de forma inesperada, se recargarán automáticamente y volverás al sitio en el que te encontrabas cuando se produjo el problema.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «reload»:

reload
English