ισπανική μετάφραση του όρου «rascal»

EN

«rascal» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
rascal {ουσ.}

EN rascal
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

rascal (επίσης: rogue, scapegrace, scoundrel, scallywag)
volume_up
pilla {θηλ.}
rascal
volume_up
badulaque {αρσ.} (pícaro)
rascal (επίσης: horror, terror)
volume_up
bandido {αρσ.} (pillo, pícaro)
rascal (επίσης: little horror)
volume_up
chivato {αρσ.} [Κολ.] [καθ.λόγος] (niño travieso)
rascal (επίσης: rapscallion, rogue)
volume_up
galopín {αρσ.} [παλιομ.] (bribón)
rascal (επίσης: scamp, ragamuffin, son of a gun, shyster)
volume_up
granuja {αρσ.}
Innocent rascals apparently, are also the scoundrels who, in Noisy-le-Grand, pulled two women out of their car and dragged them through the streets by the hair.
Por lo visto, también son granujas inocentes los sinvergüenzas que en Noisy-le-Grand sacaron a dos mujeres de su coche y las llevaron a rastras por las calles tirándoles del cabello.
Certain media, however, prefer to describe the scum who tipped fuel over a disabled lady in order to set fire to her only as rascals.
Sin embargo, determinados medios de comunicación prefieren calificar la escoria que vertió gasolina sobre una señora discapacitada para prenderle fuego únicamente de granujas.

2. καθημερινός λόγος

rascal
volume_up
bribón {αρσ.} [καθ.λόγος]
rascal
volume_up
pillo {αρσ.} [καθ.λόγος]
rascal (επίσης: scamp)
volume_up
diablillo {αρσ.} [καθ.λόγος]
rascal (επίσης: devil)
volume_up
cachafaz {αρσ.} [Ν.Αμερ.] [καθ.λόγος]
rascal (επίσης: imp, little devil)
volume_up
gandallín {αρσ.} [Μεξ.] [καθ.λόγος]
rascal (επίσης: little devil)
volume_up
golfo {αρσ.} [καθ.λόγος] (niño travieso)
rascal
volume_up
indino {αρσ.} [καθ.λόγος] (bribón)
rascal (επίσης: crafty devil)
volume_up
pillín {αρσ.} [καθ.λόγος]
rascal (επίσης: little monkey)
volume_up
sabandija {θηλ.} [Λατ.Αμερ.] [καθ.λόγος] (pícaro)
rascal (επίσης: rogue)
volume_up
truchimán {αρσ.} [Ισπ.] [καθ.λόγος] (pillo)
rascal (επίσης: little devil)
volume_up
macaco {αρσ.} [καθ.λόγος] (bribón)
rascal (επίσης: scalawag, scalliwag)
volume_up
tuno {αρσ.} [καθ.λόγος] (tunante)

3. χιουμοριστικό

rascal (επίσης: little rascal, little devil)
volume_up
sinvergüenza {αρσ.} [χιουμορ.] (pícaro)
Innocent rascals apparently, are also the scoundrels who, in Noisy-le-Grand, pulled two women out of their car and dragged them through the streets by the hair.
Por lo visto, también son granujas inocentes los sinvergüenzas que en Noisy-le-Grand sacaron a dos mujeres de su coche y las llevaron a rastras por las calles tirándoles del cabello.

4. παλιομοδίτικο

rascal (επίσης: rapscallion)
volume_up
arrapiezo {αρσ.} [αρχαϊσμός]
rascal (επίσης: rogue)
volume_up
tunante {αρσ.} [παλιομ.]

5. αρχαϊσμός

rascal
volume_up
perillán {αρσ.} [παλιομ.]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «rascal»:

rascal