ισπανική μετάφραση του όρου «quay»

EN

«quay» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
quay {ουσ.}
ES
EN

quay {ουσιαστικό}

volume_up
Minor improvements, such as building quay walls, can be decisive in the success of those modal-shift actions.
Las mejoras menores, como la construcción de muelles, pueden ser decisivas para el éxito de dichas acciones de transferencia modal.
It is a shame that you are avoiding these if you are so convinced that you have moored the right ship to the Tejo Quay.
Es una lástima que los estén evitando si tan convencidos están de que han amarrado el barco idóneo al Muelle del Tajo.
Euro money was a key element in transforming the old Manchester docks at Salford Quays into a vibrant commercial centre, creating over 4, 000 jobs.
El dinero europeo fue un elemento clave en la transformación de los antiguos muelles de Salford Quays de Manchester en un dinámico centro comercial, creando más de 4.000 puestos de trabajo.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «quay» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt is a shame that you are avoiding these if you are so convinced that you have moored the right ship to the Tejo Quay.
Es una lástima que los estén evitando si tan convencidos están de que han amarrado el barco idóneo al Muelle del Tajo.
EnglishMinor improvements, such as building quay walls, can be decisive in the success of those modal-shift actions.
Las mejoras menores, como la construcción de muelles, pueden ser decisivas para el éxito de dichas acciones de transferencia modal.
EnglishMotor Taxation Office - Limerick City Council City Hall, Merchant's Quay, Limerick City, Council Limerick Tel.: +353 614 157 99; +353 614  417 122 E-mail: motortax[a]limerickcorp.ie
Motor Taxation Office - Limerick City Council City Hall, Merchant's Quay, Limerick City, Council Limerick Tel.: +353 614 157 99; +353 614  417 122 E-mail: motortax[a]limerickcorp.ie
EnglishIrish Naturalisation and Immigration Service Department of Justice and Law Reform EU Treaty Rights Section 13/14 Burgh Quay IE - Dublin 2 E-mail: eutreatyrights[at]justice.ie Website
Irish Naturalisation and Immigration Service Department of Justice and Law Reform EU Treaty Rights Section 13/14 Burgh Quay IE - Dublin 2 E-mail: eutreatyrights[at]justice.ie Website