ισπανική μετάφραση του όρου «Process and other»

EN

«Process and other» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Process and other».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Process and other» στα ισπανικά

process ουσιαστικό
to process ρήμα
and σύνδεσμος
Spanish
other επίθετο
other επίρρημα
Spanish
other αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Process and other» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe Bologna Process, the Copenhagen Process and other such initiatives are good examples of this.
El Proceso de Bolonia, el Proceso de Copenhague y otras iniciativas de este tipo son un buen ejemplo de ello.
EnglishHopefully, during the parliamentary process and other processes we will be able to tease these concerns out further.
Espero que podamos abordar con mayor profundidad esas preocupaciones durante el trámite parlamentario y otros procesos.
EnglishPerhaps someone could please answer the question how we can move the process forwards other than by discussions with Turkey!
¿Puede responderme alguien a la pregunta de cómo podemos impulsar este proceso si no es hablando al respecto con Turquía?
EnglishThe EU is prepared to get involved in and support the Minsk Process, among other things, through measures to promote trust.
La UE está dispuesta a participar en el Proceso de Minsk y a apoyarlo, entre otras cosas, con medidas para promover la confianza.
EnglishThe same comment applies with regard to support in the democratic process, in other words the free elections scheduled for this year.
Lo mismo es válido respecto del apoyo al proceso democrático, es decir, a las elecciones libres previstas para este año.
EnglishHopefully, during the parliamentary process and other processes we will be able to tease these concerns out further.
En esta Cámara, los distintos temas se abordan desde perspectivas diversas, cada uno con sus experiencias y filosofías políticas y económicas.
EnglishI am especially glad of the fact that the Irish 'no' will not affect the scheduled ratification process in other Member States.
Me complace en especial el hecho de que el "no" irlandés no vaya a afectar al proceso de ratificación programado en otros Estados miembros.
EnglishThey have decided on the usual meaningless option of the 'open-ended' process - in other words, a process with an uncertain end.
Han decidido acogerse a la habitual opción despojada de contenido del proceso "sin plazo", en otras palabras, un proceso con un final incierto.
EnglishThis House has always stood for an inclusive peace process, in other words a process that encompasses all layers of Chechen society, inside of Chechnya but also the rebels who renounce terrorism.
   – Señor Presidente, tenemos que examinar el modo en que contemplamos a Rusia: desde qué punto de vista la contemplamos.
EnglishAs soon as an EU position has been adopted by the Member States, it is included in the negotiating process with other members of the United Nations community.
En cuanto los Estados miembros aprueben una posición de la Unión Europea ésta se integra en el proceso de negociación con los demás miembros pertenecientes a la comunidad de las Naciones Unidas.
EnglishOur objective is that the Dublin European Council in December will draw together the themes of President Santer's confidence pact, the Essen process and other initiatives in an integrated manner.
Nuestro objetivo es que el Consejo Europeo de Dublín de diciembre aúne los temas del pacto de confianza del Presidente Santer, el proceso de Essen y otras iniciativas de una manera integrada.
Αλλα λόγια
English
  • Process and other

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.