ισπανική μετάφραση του όρου «pictogram»

EN

«pictogram» Ισπανικά μετάφραση

EN pictogram
volume_up
{ουσιαστικό}

pictogram (επίσης: pictograph)
volume_up
pictograma {αρσ.}
Utilizarán los mismos pictogramas para indicar la misma información.
The public will be informed about the dangers of chemicals through pictograms which shall indicate the risks concerning explosions, fire, cancer and poison.
El público estará informado de los peligros de las sustancias químicas por medio de pictogramas que deben indicar los riesgos en materia de explosiones, fuego, cáncer y veneno.
Labels will contain instructions for handling and compulsory graphic symbols and pictograms which will be intelligible to people anywhere in the world.
Las etiquetas contendrán instrucciones para el manejo, y símbolos gráficos y pictogramas obligatorios que resulten inteligibles para personas en cualquier parte del mundo.