ισπανική μετάφραση του όρου «pickup truck with a cab-over-engine and a platform for goods and passenger transport»

EN

«pickup truck with a cab-over-engine and a platform for goods and passenger transport» Ισπανικά μετάφραση

ES

EN pickup truck with a cab-over-engine and a platform for goods and passenger transport
volume_up
{ουσιαστικό}

1. αυτοκίνηση

pickup truck with a cab-over-engine and a platform for goods and passenger transport
volume_up
pitufo {αρσ.} [Παν.]

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «pickup truck with a cab-over-engine and a platform for goods and passenger transport» στα ισπανικά

pickup ουσιαστικό
truck ουσιαστικό
to truck ρήμα
with μετοχή
A ουσιαστικό
a άρθρο
Spanish
a
Spanish
cab ουσιαστικό
over ουσιαστικό
Spanish
over επίρρημα
over μετοχή
to over ρήμα
Spanish
over…
engine ουσιαστικό
and σύνδεσμος
Spanish
platform ουσιαστικό
for μετοχή
for σύνδεσμος
see ουσιαστικό
see επιφώνημα
Spanish
goods ουσιαστικό
good ουσιαστικό
good επίθετο
good επίρρημα
Spanish
passenger ουσιαστικό
transport ουσιαστικό
to transport ρήμα