ισπανική μετάφραση του όρου «pending action»

EN

«pending action» Ισπανικά μετάφραση

EN pending action
volume_up
{ουσιαστικό}

1. Πληροφορική

pending action

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «pending action» στα ισπανικά

pending επίθετο
pending μετοχή
to pend ρήμα
action ουσιαστικό
action!
Spanish
to action ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pending action» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIf the notification is about a pending download that requires action, the bar will briefly flash, and then turn solid gold.
Si la notificación se trata de una descarga pendiente que requiere una acción, la barra parpadeará levemente y, a continuación, se volverá de color dorado sólido.
EnglishOn 17 November 1998, however, the Ohio State Court where the case was pending dismissed the action brought by the Ohio corporation.
El 17 de noviembre de 1998, sin embargo, el Tribunal Estatal de Ohio, que tenía el caso pendiente, desestimó la demanda presentada por la empresa de Ohio.
EnglishActionsActiveDeleteEditImpressionsNeeds ActionPendingSuspendedThe PIN you entered is invalidValidate by mailValidate by phone
AccionesActivaSuprimirEditarImpresionesRequiere la intervención del propietarioPendienteSuspendidaEl PIN introducido no es válidoValidar por correoValidar por teléfono