ισπανική μετάφραση του όρου «pate de foie gras»

EN

«pate de foie gras» Ισπανικά μετάφραση

pate de foie gras
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «pate de foie gras».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «pate de foie gras» στα ισπανικά

pate ουσιαστικό
de-
Spanish
de…
Spanish
pâté ουσιαστικό
Spanish