ισπανική μετάφραση του όρου «party congress»

EN

«party congress» Ισπανικά μετάφραση

EN party congress
volume_up
{ουσιαστικό}

party congress

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «party congress» στα ισπανικά

party ουσιαστικό
party επίθετο
to party ρήμα
Congress ουσιαστικό
congress ουσιαστικό
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «party congress» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe reason for this was that the NLD had organized a party congress.
El motivo de esta medida era la organización de un congreso del partido por parte de la NLD.
EnglishAlready by the end of 2006, the party congress of the Zanu-PF party had demonstrated that Mugabe's position was no longer undisputed.
Ya a finales de 2006, el congreso del partido Zanu-PF manifestó que el puesto de Mugabe ya no era incontestable.
EnglishNevertheless, Mahmoud Abbas must go for real democracy, for political party congress and for work with young Fatah.
Sin embargo, Mahmud Abbás debe apostar por una democracia real, por un congreso de partidos políticos y por el trabajo con la joven Al Fatah.
EnglishMr President, the prosecution of the people's democratic party stems from disturbances at their party congress as long ago as 1996.
Señor Presidente, la persecución del Partido Democrático del Pueblo se remonta a los disturbios en el congreso del partido allá por 1996.
EnglishThe Transnational Radical Party dedicated an entire congress to this issue last weekend, identifying two possible goals which I would like you to make your own.
El Partido Radical Transnacional ha dedicado todo un congreso a este tema el pasado fin de semana, identificando dos posibles objetivos que me gustaría trasladarle.
EnglishThe European Parliament has about as much responsibility for this issue as the Commission, or the Green Party congress or a general meeting of Greenpeace.
El Parlamento Europeo, por lo que respecta a este tema, es tan poco competente como, por ejemplo, lo son la Comisión, un congreso de los Verdes o una asamblea de Greenpeace.
EnglishMr President, the Community of Democracies is a forum which was created in 2000 and, I am pleased to say, relaunched at the last Transnational Radical Party congress.
Señor Presidente, la Comunidad de Democracias es un foro que se creó en 2000 y, me complace decirlo, fue relanzado en el último congreso del Partido Radical Transnacional.
EnglishTwo years ago, I personally attended, as an observer, the party's congress with some 20 000 people, and saw and heard for myself their legitimacy in the eyes of their own supporters.
Hace dos años, asistí personalmente, en calidad de observador, al congreso del partido con unas 20 000 personas y vi y escuché por mí mismo su legitimidad en los ojos de sus propios partidarios.