ισπανική μετάφραση του όρου «partners have been»

EN

«partners have been» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «partners have been».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «partners have been» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn this area, the social partners have been trying to reach an agreement for ten years.
En este ámbito, los interlocutores sociales intentan llegar a un acuerdo desde hace diez años.
EnglishAcceptance has been higher where the social partners have been tangibly involved in the development of employment programmes.
Cuando los interlocutores sociales han participado visiblemente en el desarrollo de programas en materia de empleo, entonces la aceptación ha sido más alta.
EnglishBy the same token, the 27 partners have been able to come a long way towards an agreement around a set of priority actions on an issue as sensitive as Justice and Home Affairs.
Asimismo, los 27 socios han sido capaces de recorrer un largo camino hacia un acuerdo en torno a una serie de acciones prioritarias en un tema tan delicado como la justicia y los asuntos interiores.
EnglishThe social partners have been a driving force at European level, making it possible to achieve an understanding on this delicate matter and confirming the value and effectiveness of working together.
El papel propulsor de los interlocutores sociales a escala europea permitió alcanzar un consenso en esta delicada materia, que confirma la bondad y la eficacia de los procedimientos de codecisión.

Αλλα λόγια

English
  • partners have been

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.