ισπανική μετάφραση του όρου «to overtax»

EN

«to overtax» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to overtax {μεταβ.ρ.}

EN to overtax
volume_up
[overtaxed|overtaxed] {ρήμα}

to overtax
to overtax
volume_up
sobrecargar [sobrecargando|sobrecargado] {μεταβ.ρ.} (órgano)
What is more, we should never overtax employees and consumers, either directly or indirectly, for they make a considerable contribution to growth.
Tampoco debemos sobrecargar nunca de impuestos, ya sean directos o indirectos, a los trabajadores y consumidores, puesto ellos realizan una contribución considerable al crecimiento.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to overtax» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishit won't overtax your intellect
EnglishYet at the beginning of this month there were great fears that the worldwide financial instability would overtax its economy.
Por ello, a principios de este mes había un gran peligro de que la inestabilidad financiera a escala mundial entrañara unas exigencias excesivas para la economía nacional.

Αλλα λόγια