Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «outstanding»:

outstanding
outstandingly