ισπανική μετάφραση του όρου «other educational institutions»

EN

«other educational institutions» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «other educational institutions».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «other educational institutions» στα ισπανικά

other επίθετο
other επίρρημα
Spanish
other αντωνυμία
educational επίθετο
institutions ουσιαστικό
institution ουσιαστικό
education ουσιαστικό
education επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «other educational institutions» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishChurches, trade unions, women's organisations, occupational training courses and other educational institutions, in particular, play a decisive role in this.
Las iglesias, los sindicatos, las asociaciones de mujeres, los centros de formación profesional y otros centros docentes tienen, sobre todo, un papel decisivo.
EnglishChurches, trade unions, women' s organisations, occupational training courses and other educational institutions, in particular, play a decisive role in this.
Las iglesias, los sindicatos, las asociaciones de mujeres, los centros de formación profesional y otros centros docentes tienen, sobre todo, un papel decisivo.
EnglishWarsaw University and other educational institutions have admitted students who have been expelled from educational institutions in Belarus for taking part in demonstrations.
La Universidad de Varsovia y otras instituciones educativas han admitido a estudiantes expulsados de los centros educativos de Belarús por haber participado en manifestaciones.
EnglishThe availability of 'Europeana' should be improved ensuring free-of-charge access for pupils, students and teachers in secondary schools, universities and other educational institutions.
La disponibilidad de "Europeana" debe mejorarse para garantizar un acceso gratuito a alumnos, estudiantes y maestros en los centros de secundaria, las universidades y otras instituciones educativas.

Αλλα λόγια

English
  • other educational institutions

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.