ισπανική μετάφραση του όρου «other economic activities»

EN

«other economic activities» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «other economic activities».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «other economic activities» στα ισπανικά

other επίθετο
other επίρρημα
Spanish
other αντωνυμία
economic ουσιαστικό
Spanish
economic επίθετο
activities ουσιαστικό
activity ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «other economic activities» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThose former producers also provide a considerable amount of jobs through these other economic activities.
Estos productores dan trabajo a un número considerable de personas a través de estas otras actividades económicas.
EnglishYet agriculture, just like other economic activities, is in dire need of clear prospects for its future development.
Sin embargo, la agricultura, al igual que las otras actividades económicas, requiere ciertas perspectivas.
EnglishThe operation of gambling and betting is not the same as other economic activities, as some in this House believe.
Los juegos de azar y las apuestas no son como cualquier otra actividad económica, tal y como piensa esta Cámara.
EnglishIndustry acts as a magnet for other economic activities, making its location a key factor in the development of many regions.
La industria europea puede sobrevivir en todo el mundo y generar crecimiento y empleo solo si« hecho en Europa» indica un producto de primera calidad.
EnglishIndustry acts as a magnet for other economic activities, making its location a key factor in the development of many regions.
La industria ejerce un poder de atracción sobre las demás actividades económicas, que hace de su localización una baza para el desarrollo de muchas regiones.
EnglishAlso, the continuous increase in the current demand for biofuels forces us to adjust production and the other economic activities to the amount of water available at local level.
Además, el continuo incremento de la demanda actual de biocombustibles nos obliga a ajustar la producción y las demás actividades económicas a la cantidad de agua disponible en el ámbito local.

Αλλα λόγια

English
  • other economic activities

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.