ισπανική μετάφραση του όρου «options listed»

EN

«options listed» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «options listed».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «options listed» στα ισπανικά

options ουσιαστικό
Spanish
option ουσιαστικό
listed ρήμα
Spanish
to list ρήμα
list ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «options listed» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd I have to say that Mr Lagendijk has listed the options very eloquently.
Quiero decir que el Sr. Lagendijk ha enumerado las opciones de forma magistral.
EnglishThe options listed in this wizard vary depending on the key selected.
Las opciones que aparecen en el asistente pueden variar según la tecla seleccionada.
EnglishThese options are listed when you run the Memory Diagnostics Tool
Aparecen estas opciones cuando se ejecuta la Herramienta de diagnóstico de memoria
EnglishThe number of options listed is dependent on the selected field type.
El número de las opciones que aparezcan dependerá del tipo de campo.
EnglishThese options are also listed in the context menu of the Commands window.
Obtendrá una lista equivalente de las mismas funciones activando el Menú contextual en la ventana Comandos.
EnglishThese options (and those listed in the context menu) apply to the current paragraph.
Estas opciones también se pueden seleccionar en el menú contextual del párrafo actual, como puntos del submenú.
EnglishThe policy options listed should also include the option of taking no action.
Las posibilidades de actuación indicadas deben incluir una valoración de la opción de no emprender acción alguna.
EnglishSome of the options listed here are not available for all labels, e.g., there are differences between 2D and 3D object labels.
Algunas de las opciones descritas no están disponibles en todos los títulos posibles; por ejemplo, existen diferencias entre los títulos de objetos en 2D y 3D.

Αλλα λόγια

English
  • options listed

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.