ισπανική μετάφραση του όρου «oasis»

EN

«oasis» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
oasis {ουσ.}
ES
ES

«oasis» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
oasis {αρσ.}
EN

EN oasis
volume_up
{ουσιαστικό}

oasis
volume_up
oasis {αρσ.}
Los oasis paisajes históricos de regadío".
Greece is currently going through a crisis because it entered that oasis of stability too soon.
Grecia está atravesando actualmente una crisis porque entró en ese oasis de estabilidad demasiado temprano.
This means that when we speak of tax oases, we have to admit that everything in this landscape that is not an oasis is a desert.
Eso quiere decir que cuando hablamos de oasis fiscales, debemos admitir que lo que no es oasis es desierto.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «oasis»:

oasis
English

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «oasis»:

oasis

Παραδείγματα χρήσης του όρου «oasis» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English3- OASIS AND SUSTAINABLE TOURISM IN MAURITANIA: STATE OF THE HERITAGE.
Englishthe park was an oasis of peace in the middle of the city
English2- THE OASIS OF MARRAKECH A HERITAGE TO BE PRESERVED AND TO BE DEVELOPED.
Las conclusiones han obtenido el visto bueno de la Convención de Lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas y se elevarán a la Carta de Zaragoza
EnglishAt a time when there is turbulence in Asia and Russia and when the Americans too are panicking a little, the European Union, thanks to the euro, remains an oasis of calm and stability.
Mientras que reina la agitación en Asia y Rusia y los norteamericanos son también un poco presa del pánico, la Unión Europea parece todavía, gracias al euro, una zona de estabilidad.

Αλλα λόγια