ισπανική μετάφραση του όρου «necessary to hold»

EN

«necessary to hold» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «necessary to hold».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «necessary to hold» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTherefore, in this respect, it is not necessary to hold another roll-call vote.
Por lo tanto, en este sentido, no es necesario hacer otra votación nominal.
EnglishMrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate.
Señora De Keyser, ésta es la razón por la que es necesario celebrar un debate con carácter de emergencia.
EnglishIt was necessary to hold a summit with this scope, on this scale and which would target these goals.
Y era preciso celebrar una cumbre de esa importancia, de esa dimensión y señalarle esos caminos.
EnglishIs it not necessary to hold these candidates to account?
EnglishI understand that Members were very doubtful whether or not it was necessary to hold the debate and the vote today.
   – Señor Presidente, tengo que decir, en calidad de ponente, que no estoy a favor del retraso.
EnglishI believe that all this makes it urgent and necessary to hold an international conference on the Kurdish question.
Creo que todo esto hace urgente y necesario convocar una Conferencia internacional sobre el tema kurdo.
EnglishIt is therefore necessary to hold a third ballot.
EnglishIf, for example, it were necessary to hold fresh elections in a number of constituencies etc., he would fall in with this.
Si hay que proceder, por ejemplo, a nuevas elecciones en determinadas circunscripciones, etc., se avendrá a ello.
EnglishI understand that Members were very doubtful whether or not it was necessary to hold the debate and the vote today.
He creído entender que sus Señorías tenían serias dudas sobre la conveniencia de celebrar o no hoy el debate y la votación.
EnglishIf, for example, it were necessary to hold fresh elections in a number of constituencies etc., he would fall in with this.
Tengo la impresión de que hemos sido realmente muy útiles, pero quiero dar nuevamente las gracias de todo corazón a la señora Gomes, porque nos ha ayudado mucho.

Αλλα λόγια

English
  • necessary to hold

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.