ισπανική μετάφραση του όρου «necessary to fulfil»

EN

«necessary to fulfil» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «necessary to fulfil».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «necessary to fulfil» στα ισπανικά

necessary επίθετο
to μετοχή
to
Spanish
to fulfil ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «necessary to fulfil» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishOr would it only be necessary to fulfil the criteria relating to inflation, interest rates and so on?
¿O bastaría que Suecia cumpliese con los criterios sobre inflación, tipos de interés, etcétera?
EnglishMoreover, this data should only be kept for as long as necessary to fulfil the purpose for which they were recorded.
Además, estos datos sólo deberían conservarse durante el tiempo necesario para cumplir el propósito para el que fueron registrados.
EnglishThere is no real democracy without a parliament with the powers and independence necessary to fulfil this triple function.
No hay verdadera democracia si no hay un Parlamento con los poderes y la independencia necesarios para realizar esa triple función.
EnglishMember States have the right to take the administrative measures considered necessary to fulfil the requirements of the Geneva Convention.
Los Estados miembros tienen derecho a adoptar las medidas administrativas que consideren necesarias para cumplir con los requisitos de la Convención.

Αλλα λόγια

English
  • necessary to fulfil

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.