ισπανική μετάφραση του όρου «mimicry»

EN

«mimicry» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
mimicry {ουσ.}

EN mimicry
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

mimicry (επίσης: imitation, impersonation, pastiche, knockoff)
volume_up
imitación {θηλ.}
As with any exercise of this kind, institutional mimicry does, however, have its limits.
Como en todo ejercicio de este tipo, la imitación institucional tiene, no obstante, sus limitaciones.
mimicry
volume_up
mímesis {θηλ.}

2. βιολογία

mimicry (επίσης: mimesis)
volume_up
mimetismo {αρσ.}
We cannot believe our ears when we hear such mimicry of the ideas and even the language of the current tenant of the White House.
Uno se queda perplejo ante tal mimetismo respecto a las ideas e incluso el lenguaje del ocupante de la Casa Blanca.

3. τέχνη

mimicry (επίσης: mime)
volume_up
mímica {θηλ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «mimicry»:

mimicry
English

Αλλα λόγια

English

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Αγγλο-ελληνικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .