ισπανική μετάφραση του όρου «midday»

EN

«midday» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
midday {ουσ.}

EN midday
volume_up
{ουσιαστικό}

midday (επίσης: high noon, noon)
volume_up
mediodía {αρσ.}
The vote will take place at midday tomorrow (Thursday, 17 February 2011).
La votación tendrá lugar mañana a mediodía (jueves 17 de febrero de 2011).
Señora Presidenta, yo propondría que se aprobara a mediodía.
Entre este momento y la hora del mediodía se podrá o no se podrá hacer.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «midday»:

midday

Παραδείγματα χρήσης του όρου «midday» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAmendment 92 will be the litmus test for you when we vote on it at midday.
La Enmienda 92 será la prueba de fuego para ustedes en la votación de esta tarde.
EnglishWhen it comes to the vote at midday today, we shall have to respect a number of other limits.
En la votación de esta tarde tenemos que respetar, además, una serie de otras fronteras.
EnglishThose who voted for me can meet in room R31 at midday and decide when I am to withdraw.
Quienes hayan votado por mí pueden reunirse en la sala R31 a las 12.00 horas y decidir cuándo debo retirarme.
EnglishThe vote will take place at midday on Thursday, 10 March.
EnglishThe vote will take place at midday on Tuesday, 8 March.
EnglishYou are talking like the socialists, but we want to see whether you vote like the socialists at midday.
Han hablado como los socialistas, pero queremos comprobar si esta tarde votan como los socialistas.
EnglishOne of them was a Dutch channel carrying the Dutch morning, midday and evening news.
Uno de ellos era un canal neerlandés, en el que podíamos ver por la mañana, por la tarde y por la noche las noticias neerlandesas.
EnglishThe vote will take place tomorrow at midday.
EnglishThe vote will take place today at midday.
EnglishThe vote will be taken at midday.
EnglishToday at midday, we voted in second reading on the money-laundering directive which dealt with such obligations.
Hoy al medio día, en segunda lectura, hemos votado la Directiva sobre Blanqueo de Dinero. Ahí se trataron, por ejemplo, tales obligaciones.
EnglishI should therefore like to ask that the time until midday on Wednesday be used for further discussions on a compromise.
Por lo tanto quisiera pedir encarecidamente que se emplee el tiempo hasta el miércoles para mantener conversaciones y llegar a un compromiso.
EnglishIn this way, the situation was brought under control and at midday today there were only five fires, compared with more than 50 on 22 August.
Este mecanismo se utilizó igualmente para prestar ayuda a Bulgaria y Rumanía, los dos país más afectados por las inundaciones.
EnglishIt was sent to the Netherlands by courier from Brussels at midday on Friday, and I assume that it was sent to the homes of all of the other Members as well.
Fue enviada el viernes por la tarde desde Bruselas por mensajero a los Países Bajos, y supongo que también fue enviada a los demás diputados a su domicilio.