ισπανική μετάφραση του όρου «midday»

EN

«midday» Ισπανικά μετάφραση

EN

midday {ουσιαστικό}

volume_up
midday (επίσης: high noon, noon)
The vote will take place at midday tomorrow (Thursday, 17 February 2011).
La votación tendrá lugar mañana a mediodía (jueves 17 de febrero de 2011).
Señora Presidenta, yo propondría que se aprobara a mediodía.
Entre este momento y la hora del mediodía se podrá o no se podrá hacer.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «midday» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishAmendment 92 will be the litmus test for you when we vote on it at midday.
La Enmienda 92 será la prueba de fuego para ustedes en la votación de esta tarde.
EnglishThe vote will take place at midday tomorrow (Thursday, 17 February 2011).
La votación tendrá lugar mañana a mediodía (jueves 17 de febrero de 2011).
EnglishThe vote on the two reports will take place at midday today, 8 March.
La votación sobre los dos informes tendrá lugar hoy, 8 de marzo, al mediodía.
EnglishWe already knew by midday yesterday that Mr Rugova and Mr Milosevic intend to meet tomorrow.
Ayer a mediodía sabíamos que los Sres. Rugova y Milosevic se querían encontrar mañana.
EnglishUsually, when voting time starts at midday it lasts for an hour.
Normalmente, cuando empezamos a votar a mediodía lo hacemos durante una hora.
EnglishWhen it comes to the vote at midday today, we shall have to respect a number of other limits.
En la votación de esta tarde tenemos que respetar, además, una serie de otras fronteras.
EnglishAt midday, we finished at 12.14 p. m. instead of 12.00 noon.
Hoy a mediodía hemos terminado a las 12.14 horas en vez de a las 12.00 horas.
EnglishAt midday, we finished at 12.14 p.m. instead of 12.00 noon.
Hoy a mediodía hemos terminado a las 12.14 horas en vez de a las 12.00 horas.
EnglishThe vote will take place at midday on Thursday, 17 February 2011.
EnglishThe vote will take place at midday on Wednesday, 16 February 2011.
EnglishThe vote will take place at midday on Tuesday, 8 March 2011.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía, martes 8 de marzo de 2011.
English- We shall now continue with the explanations of vote from midday.
EnglishThis only occurred at midday because the debate on the reports took longer.
Esto se ha producido a partir de mediodía, debido a que los informes han sido discutidos durante más tiempo.
EnglishBetween now and midday it may or may not be possible.
Entre este momento y la hora del mediodía se podrá o no se podrá hacer.
EnglishThose who voted for me can meet in room R31 at midday and decide when I am to withdraw.
Quienes hayan votado por mí pueden reunirse en la sala R31 a las 12.00 horas y decidir cuándo debo retirarme.
EnglishThe vote will take place at midday today (15 February 2011).
EnglishAt midday I will report to the House on such progress, if I can make any in the meantime.
A mediodía informaré a la Cámara de los progresos realizados, si es que he podido hacer algo mientras tanto.
EnglishMadam President, I would propose that it be approved at midday.
EnglishThe vote will take place at midday on Thursday, 10 March.
EnglishThe debate will begin tomorrow morning with an oral question, and the vote will be held at midday.
El debate empezará mañana por la mañana con una pregunta oral, y la votación se celebrará a mediodía.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «midday»:

midday