ισπανική μετάφραση του όρου «make merry»

EN

«make merry» Ισπανικά μετάφραση

make merry
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «make merry».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «make merry» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe father's words to the elder son reveal this: "It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead and is alive; he was lost and is found."65
Lo dicen las palabras dirigidas por el padre al hijo mayor: « Había que hacer fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado ».65

Αλλα λόγια

English
  • make merry

Περισσότερα στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.