ισπανική μετάφραση του όρου «major key»

EN

«major key» Ισπανικά μετάφραση

EN

major key {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
major key
2. κινηματογράφος και τηλεόραση
major key

Παραδείγματα χρήσης του όρου «major key» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishMajor technological breakthroughs and key discoveries need to be based on a constant stream of minor innovations, and at present this is not happening.
Los principales adelantos tecnológicos y los descubrimientos clave han de basarse en una cadena constante de innovaciones menores, lo que ahora mismo no está sucediendo.
EnglishAlso, for instance, when it comes to transportation and the decarbonisation of transport, it goes without saying that the major cities will be key to finding solutions there.
Además, por ejemplo, cuando se trata del transporte y la descarbonatación del transporte, no hace falta decir que las principales ciudades serán esenciales para encontrar soluciones al respecto.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «major key»:

major key
English

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «major key» στα ισπανικά

major ουσιαστικό
major επίθετο
key ουσιαστικό