ισπανική μετάφραση του όρου «luck»

EN

«luck» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
luck {ουσ.}

EN luck
volume_up
{ουσιαστικό}

luck (επίσης: chance, fate, lot, manner)
volume_up
suerte {θηλ.}
Good luck, therefore, for the Intergovernmental Conference and for the summit!
Por consiguiente, ¡buena suerte en la Conferencia Intergubernamental y en la Cumbre!
Good luck to all of us with the Azeris and the Turkmenis in the market.
Buena suerte a todos nosotros con los azeríes y los turcomanos en el mercado.
I wish your report good luck but I am afraid it will not have good luck.
Le deseo que su informe tenga buena suerte; pero me temo que no la va a tener.
luck (επίσης: fate, fortunes, bundle, fortune)
volume_up
fortuna {θηλ.}
This debate has felt somewhat strange on account of having to say goodbye and good luck to so many colleagues.
Este debate ha tenido un extraño sabor, por tantos colegas a los que ha habido que despedir y desear fortuna.
luck
volume_up
caca {θηλ.} [Μεξ.] [καθ.λόγος] (suerte)
de pura caca alcancé el camión
luck (επίσης: good luck)
volume_up
chepa {θηλ.} [Κολ.] [καθ.λόγος] (suerte)
luck
volume_up
chiva {θηλ.} [Βενεζ.] [καθ.λόγος] (suerte)
luck
volume_up
chorra {θηλ.} [Ισπ.] [καθ.λόγος] (suerte)
luck
volume_up
culo {αρσ.} [Ν.Αμερ.] [καθ.λόγος] (suerte)
luck
volume_up
leche {θηλ.} [Ν.Αμερ.] [καθ.λόγος] (suerte)
luck
volume_up
potra {θηλ.} [αργκό] (suerte)
luck (επίσης: good luck)
volume_up
raja {θηλ.} [Χιλή] [χυδαίο] (suerte)
luck
volume_up
tarro {αρσ.} [Ν.Αμερ.] [αργκό] (suerte)
luck
volume_up
chamba {θηλ.} [Ισπ.] [καθ.λόγος] (suerte)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «luck»:

luck

Παραδείγματα χρήσης του όρου «luck» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI would therefore like to wish you the best of luck with the negotiations in Copenhagen.
Por esa razón les deseo la mejor de las suertes en las negociaciones de Copenhague.
EnglishI did not know that good luck was an active determining factor for the economy.
EnglishI wish the Commission luck, however, because curbing traffic is no easy job.
Doy ánimos por ello a la Comisión, ya que reducir el tráfico de vehículos no es una tarea fácil.
EnglishIf he fails, he regards it as bad luck, but not as a trauma.
Si fracasa, para esta persona se trata de un contratiempo pero no de un trauma.
EnglishThank you, Mr Varela, for the good luck you wished me in this matter.
Señor Varela, le doy las gracias por sus felicitaciones al respecto.
EnglishI wish you good luck for this first stage, Commissioner.
Si se puede superar el límite del 3  %,¿quiere decir que se introducirá otro límite?
EnglishI wish you the best of luck, Commissioner, in your new role.
Le deseo la mejor de las suertes, señor Comisario, en su nueva tarea.
EnglishWith luck, all the problems over the legal base for providing funds have been resolved.
Ojalá estén resueltos todos los problemas en torno a la base jurídica para la destinación de los fondos.
EnglishI tried it myself and had no luck in this House.
Lo he sufrido en mi propia carne cuando caí derrotada ante este Parlamento.
EnglishApart from that, I wish everyone luck at the drafting stage.
Por lo demás, tan sólo me resta desearles a todos mucho ánimo con la concreción de este proyecto.
EnglishI wish the ombudsman courage and good luck for the future.
EnglishMr President, I will not join in the German polemic, but wish the Danish Presidency good luck.
Señor Presidente, no voy a inmiscuirme en la polémica alemana, sino a felicitar a la Presidencia danesa.
EnglishI wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible'.
Le deseo al Comisario Monti que tenga mucho éxito con su mission practically impossible para realizar esto.
EnglishI know I indicated that I wished to speak before other colleagues who spoke – good luck to them.
Sé que he manifestado mi deseo de hablar antes que otros colegas que han intervenido; mejor para ellos.
EnglishI wish you good luck for your meeting on 15 December.
Le deseo que tenga un gran éxito en la reunión del 15 de diciembre.
EnglishI wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible '.
Le deseo al Comisario Monti que tenga mucho éxito con su mission practically impossible para realizar esto.
Englishyou didn't want it before so tough luck, I'm keeping it now
EnglishWe also wish you the best of luck in your new assignments.
Englishproverb suggesting that it will bring bad luck to start a new venture on a Tuesday
Englishwhat a stroke of luck! we just happened to go on the day it was free