ισπανική μετάφραση του όρου «iterative»

EN

«iterative» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
iterative {επιθ.}

EN iterative
volume_up
{επίθετο}

1. μαθηματικά

iterative
volume_up
iterativo {επιθ.}
In this section you may delimit the number of approximation steps carried out during iterative calculations.
A este respecto, el usuario puede limitar el número de pasos a realizar en los cálculos iterativos.
The proposed approach to establishing quality criteria is both flexible and iterative, taking account of local characteristics and allowing further improvements.
El enfoque propuesto para establecer criterios de calidad es flexible e iterativo, tiene en cuenta las características locales y permite mejoras ulteriores.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «iterative»:

iterative

Παραδείγματα χρήσης του όρου «iterative» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishGUESS (optional) determines the estimated value of the interest with iterative calculation.
Estimar (opcional) define el valor estimativo del interés tras cálculos repetidos.
EnglishIn this section you may delimit the number of approximation steps carried out during iterative calculations.
A este respecto, el usuario puede limitar el número de pasos a realizar en los cálculos iterativos.
EnglishYou can also rotate 3D charts iterative.
EnglishThe search strategy was iterative.
EnglishScandalous because, despite the iterative judgments given by the Court of Justice which upheld the Treaties, things have hardly moved on at all.
Escandalosa porque, a pesar de las repetidas sentencias del Tribunal de Justicia, que mantiene el rumbo firme en cuanto al respeto de los Tratados, la situación prácticamente no progresa.