ισπανική μετάφραση του όρου «impatience»

EN

«impatience» Ισπανικά μετάφραση

EN impatience
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

impatience
There is a noticeable, justifiable impatience, particularly among the black population.
La impaciencia legítima es perceptible, sobre todo entre la población negra.
Manifestamos nuestra impaciencia ante esos balbuceos.
Soy consciente de que en la región también reina impaciencia.

2. "eagerness"

impatience (επίσης: angst, uneasiness, tizzy)
volume_up
ansiedad {θηλ.}

3. "irritation"

impatience

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «impatience»:

impatience
patience

Παραδείγματα χρήσης του όρου «impatience» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI understand all about the waiting, the impatience, the hopes and ambitions.
Comprendo todo lo que guarda relación con las demoras, las impaciencias, las expectativas, las ambiciones.
English. – Mr Ferrández Lezaun, I quite understand your impatience and your concern to have this clarified.
Es preciso que la realización de esas partes del proyecto respete las normativas medioambientales.
EnglishI am beginning to see some signs of fatigue creeping in, an impatience, a desire to get to the end in order to move on.
Estoy de acuerdo con el señor Daul en que en esta ronda no podemos poder todo el peso en la agricultura.
EnglishThese are absurd things and may explain the impatience of the Greek side towards the Annan plan.
Espero que solucionemos esta cuestión por el bien de Chipre y de la Unión Europea, pero tenemos que saber lo que estamos pidiendo.
EnglishIt is therefore with impatience that we await your framework programme for competitiveness and innovation, including precise objectives and pre-arranged meetings.
Desarrollar el crecimiento y el empleo es apoyarse en la innovación y en la investigación y, ante todo, conciliar política ambiental y política industrial.
EnglishAnd we must avoid such impatience so as not to leave any deep-rooted problems behind, problems that could lead to future conflicts or a permanent state of guerilla warfare.
Y es necesario sobreponerse a las impaciencias para no dejar problemas enquistados, que podrían provocar guerras futuras o una guerrilla permanente.
EnglishIn spite of this, we must prevent feelings of impatience on the part of the United Nations, the international community, the Polisario Front and the Moroccan Government.
A pesar de ello, hay que evitar las impaciencias: impaciencias por parte de las Naciones Unidas, por parte de la comunidad internacional, del Frente Polisario o del Gobierno marroquí.