ισπανική μετάφραση του όρου «immanent»

EN

«immanent» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
immanent {επιθ.}

EN immanent
volume_up
{επίθετο}

immanent
volume_up
inmanente {αρσ./θηλ. επιθ.}
La religión es trascendente por naturaleza, mientras que la ideología es inmanente.
Success is not immanent, but Liberals and Democrats have high hopes of a European Union double act under the two Josés.
El éxito no es inmanente, pero los liberales y demócratas tienen grandes esperanzas de un doble acto de la Unión Europea con los dos Josés.
It is supposed to give substance to the concept of international, immanent justice which can punish, if not prevent, genocide and crimes against humanity.
Se supone que dará sentido al concepto de justicia internacional e inmanente que puede castigar, si no prevenir, los genocidios y delitos contra la humanidad.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «immanent»:

immanent
English