ισπανική μετάφραση του όρου «hutzpah»

EN

«hutzpah» Ισπανικά μετάφραση

hutzpah
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «hutzpah».