ισπανική μετάφραση του όρου «How much does it cost?»

EN

«How much does it cost?» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
how much does it cost? [παράδειγμα]

EN How much does it cost?
volume_up

How much does it cost?
Lastly, which other lobbyists have been allowed to exhibit in the Council of Ministers, and how much does it cost to use Council buildings as a showcase?
En fin, ¿qué otros grupos de interés han sido autorizados para exponer en el Consejo y cuánto cuesta la utilización como escaparate de los locales del Consejo?

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «How much does it cost?» στα ισπανικά

how επίρρημα
how επιφώνημα
Spanish
much επίθετο
Spanish
much επίρρημα
much αντωνυμία
Spanish
much…
Spanish
to do ρήμα
it αντωνυμία
it μετοχή
cost ουσιαστικό
to cost ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «How much does it cost?» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHow much does it cost to close first- and second-generation power stations?
¿Cuál es el coste de cerrar las centrales de primera y de segunda generación?
EnglishFurthermore, how much does it cost to dispose of radioactive waste?

Αλλα λόγια