ισπανική μετάφραση του όρου «has a distinct»

EN

«has a distinct» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has a distinct».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «has a distinct» στα ισπανικά

to have ρήμα
ha ουσιαστικό
Spanish
ha επιφώνημα
A ουσιαστικό
a άρθρο
Spanish
a
Spanish
distinct επίθετο
to distinct ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «has a distinct» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishOne occasionally has the distinct impression that nobody is listening to anyone else.
Se tiene la impresión a veces de haber entablado un diálogo de sordos.
EnglishThis compromise has three distinct advantages over the rapporteur's initial draft.
Esa transacción presenta, respecto del proyecto inicial de la ponente, tres ventajas destacadas.
EnglishThis compromise has three distinct advantages over the rapporteur' s initial draft.
Esa transacción presenta, respecto del proyecto inicial de la ponente, tres ventajas destacadas.
EnglishEach of the cities on the list has a distinct and unique aura.
Cada una de las ciudades en la lista tiene un aura distinta y única.
EnglishMr President, this legislation on the labelling of beef has two distinct aspects.
Señor Presidente, esta legislación sobre el etiquetado de la carne de vacuno tiene dos aspectos bien diferenciados.
EnglishMr President, beef labelling has two distinct functions.
Señor Presidente, el etiquetado de la carne de vacuno tiene dos funciones bien diferenciadas.
EnglishAnyone visiting Lebanon has the distinct impression that it is still in search of cohesion and an identity.
Todo aquel que visite Líbano tiene la extraña impresión de que sigue buscando cohesión y una identidad.
EnglishEach of the two initiatives has a distinct focus.
EnglishEach skin has a distinct appearance, and most skins incorporate basic Player functions, such as the ability to adjust the volume.
Cada máscara tiene un diseño distinto y la mayoría de ellas incorporan las funciones básicas del Reproductor, como el ajuste del volumen.
EnglishCrafted with meticulous attention to detail, it consists of two clearly differentiated parts and has two distinct aims.
Se trata de un trabajo meticuloso que tiene dos partes claramente diferenciadas y que persigue dos objetivos.
EnglishEach skin has a distinct appearance and most skins incorporate basic Player functions such as playing and the ability to adjust the volume.
Cada máscara tiene un aspecto distinto y la mayoría de ellas incorporan funciones del Reproductor básicas como la reproducción y la capacidad de ajustar el volumen.

Αλλα λόγια

English
  • has a distinct

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.