ισπανική μετάφραση του όρου «Hamburgers»

EN

«Hamburgers» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
Hamburgers {πληθ.αρ.}
volume_up
hamburgers {πληθ.αρ.}
volume_up
Hamburg {κ.ουσ.}

EN Hamburgers
volume_up
{πληθυντικός αριθμός}

1. "demonym"

Hamburgers
volume_up
hamburguesas {πληθ.θηλ.} (gentilicio)
It must be clearly stated on a pack of hamburgers where the meat comes from.
En los paquetes de hamburguesas debe reflejarse claramente de dónde viene la carne.
esta salsa queda muy bien con hamburguesas
Hamburgers
volume_up
hamburgueses {πληθ.αρσ.} (gentilicio)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «hamburger»:

hamburger

Αλλα λόγια