ισπανική μετάφραση του όρου «Ginnie Mae»

EN

«Ginnie Mae» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
Ginnie Mae [συντομογραφία]
volume_up
Ginnie Mae {ουσ.} [συντομογραφία]
ES

«Ginnie Mae» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Ginnie Mae [συντομογραφία]
volume_up
Ginnie Mae {κ.ουσ.} [συντομογραφία]

EN Ginnie Mae
volume_up
[συντομογραφία]

1. "Government National Mortgage Ass"

Ginnie Mae
volume_up
Ginnie Mae [συντομ.]

Αλλα λόγια