ισπανική μετάφραση του όρου «funny»

EN

«funny» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
funny {ουσ.}
volume_up
funny {επιθ.}
volume_up
funny {επιρ.}
ES

EN funny
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

funny
volume_up
salado {ουσ.} [Ισπ.] [καθ.λόγος]

2. "joke", καθημερινός λόγος

funny (επίσης: cartoon, joke, wind-up, wisecrack)
volume_up
chiste {αρσ.}
parece que le ha hecho gracia el chiste

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «funny»:

funny

Παραδείγματα χρήσης του όρου «funny» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English. - Madam President, what a funny old European Union it is, isn't it?
en nombre del Grupo IND/DEM. - Señora Presidenta, qué curiosa es nuestra Unión Europea, ¿verdad?
EnglishThere were funny moments that we had, many funny moments.
English(FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, what a funny old world the agricultural world is!
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la agricultura es un mundo muy complejo.
Englishit's funny you should say that, I was just thinking the same thing
EnglishI am not a lawyer, but that strikes me as distinctly funny.
EnglishLooking at the priorities, it is funny to see that some eleven remain of the original eighteen guidelines.
Al observar las prioridades, resulta curioso ver que se conservan once de las dieciocho directrices originales.
Englishisn't that funny, my brother lives in the same street
Englishit was funny to see him flounder around on the ice
Englishthe funny thing was she didn't have a clue either
Englishshe made us all laugh with her funny faces
EnglishI feel a bit funny about leaving her on her own
EnglishI feel funny about swimming in public pools
EnglishWe need robust action as a drug to cure us of the disease of 'funny money', and the EU is simply not delivering.
Necesitamos acción firme como un fármaco que nos cure de la enfermedad del "dinero falso" , y la UE no está cumpliendo.
Englishdon't take any notice of me, I'm in a funny mood today
Englisha play which is never really funny
Englishthe movie has some really funny moments in it
Englishthe smell of paint made his stomach go funny
EnglishI've seen some funny things in my time but …
EnglishWe have a democracy in Ireland, a funny type of democracy: it decides who will be elected and who will not.
En Irlanda tenemos democracia, pero es una democracia un tanto peculiar, en la que se decide quién va a resultar elegido y quién no.
EnglishMr President, there is a funny Hungarian saying about ‘ throwing the baby out with the bath water’.
Las personas de a pie entienden que aunque haya aguas que pueden no ser perfectas para el baño, tampoco son peligrosas: son solo suficientes.