ισπανική μετάφραση του όρου «file is located»

EN

«file is located» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «file is located».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «file is located» στα ισπανικά

file ουσιαστικό
to file ρήμα
IS ουσιαστικό
Spanish
to be ρήμα
located επίθετο
located ρήμα
Spanish
to locate ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «file is located» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishTo see where the file is located on your computer, click Show in folder.
Para ver la ubicación del archivo en el equipo, haz clic en Mostrar en carpeta.
EnglishOr, if you know your file is located somewhere in a specific folder, such as the Documents folder, then you can start there.
O bien, si sabe que el archivo se encuentra en una determinada carpeta, como la de Documentos, puede empezar por ahí.
EnglishTo see where the file is located on your computer, click the arrow next to the file button in the downloads bar and select Show in folder.
Para ver la ubicación del archivo en el ordenador, haz clic en la flecha situada junto al botón del archivo en la barra de descargas y selecciona Mostrar en carpeta.
EnglishAfter you edit the file and save your changes, go to the Document Workspace or Document Library where your file is located, and then point to the file that you want to check in.
Después de modificar el archivo y guardar los cambios, vaya al Área de documentos o a la Biblioteca de documentos donde se encuentra el archivo y seleccione el archivo que desea proteger.

Αλλα λόγια

English
  • file is located

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.