ισπανική μετάφραση του όρου «fearsome»

EN

«fearsome» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
fearsome {επιθ.}

EN fearsome
volume_up
{επίθετο}

1. γενικός

fearsome (επίσης: fearful)
volume_up
temible {αρσ./θηλ. επιθ.}
If nothing changes, the historic opportunity that enlargement presents could turn out to be a fearsome trap.
En particular, que la ampliación, si no se cambia nada, de oportunidad histórica puede convertirse en temible trampa.
If the Council wants to avoid fearsome difficulties, both in this matter and elsewhere, I once again advise it to go back to the national parliaments.
Si el Consejo quiere evitar temibles problemas sobre este asunto y sobre todo lo demás, le aconsejo una vez más que vuelva ante los parlamentos nacionales.

2. "terrifying"

fearsome (επίσης: appalling, deterring, shocking, blood-curdling)
volume_up
aterrador {επιθ.}

3. "daunting"

fearsome (επίσης: awful, awesome, fearful, formidable)
volume_up
tremendo {επιθ.}
Mad cow disease could become the most fearsome and telling test for the whole of the Commission's programme in the year ahead.
La enfermedad de las vacas locas corre el riesgo de convertirse en el banco de pruebas más tremendo y creíble de todo el programa de la Comisión para el próximo año.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «fearsome» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt represents a fearsome breeding ground for terrorism.
EnglishThe current situation is therefore our most powerful ally, but it could also be our most fearsome adversary.
La situación actual es, por tanto, nuestro mejor aliado, pero también puede convertirse en nuestro peor enemigo.
EnglishIf the Council wants to avoid fearsome difficulties, both in this matter and elsewhere, I once again advise it to go back to the national parliaments.
Si el Consejo quiere evitar temibles problemas sobre este asunto y sobre todo lo demás, le aconsejo una vez más que vuelva ante los parlamentos nacionales.
EnglishI do not think so, and I would invite my colleagues to reflect on the use which could be, which may be or which might be made, in another context, of this fearsome weapon.
No lo creo e invito a todos mis colegas a reflexionar sobre el uso que habría podido, que puede o que podría hacerse en otro contexto de esta arma terrorífica.