ισπανική μετάφραση του όρου «far the world»

EN

«far the world» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «far the world».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «far the world» στα ισπανικά

far επίθετο
Spanish
far επίρρημα
Spanish
the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
world ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «far the world» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSo far, the World Bank's previous energy strategy has not produced tangible results.
Hasta ahora, la estrategia energética anterior del Banco Mundial no ha producido resultados tangibles.
EnglishLet me remind you that the EU is by far the world's largest importer of agricultural products from poor countries.
Permítanme recordarles que la UE es, de lejos, el mayor importador de productos agrícolas de países pobres.
EnglishIn fact, so far the World Trade Organisation has only declared two extremes incompatible with international commercial law.
En realidad, hasta ahora, la Organización Mundial de Comercio sólo ha declarado incompatibles con el régimen comercial internacional dos extremos.
EnglishWe will follow the discussions and negotiations that form part of the assessment of how far the world has come in 15 years towards achieving the objectives of the platform.
Seguiremos las conversaciones y las negociaciones que forman parte de la evaluación de hasta dónde hay llegado el mundo en 15 años en lo que respecta a conseguir los objetivos de la plataforma.

Αλλα λόγια

English
  • far the world

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.