ισπανική μετάφραση του όρου «extremity»

EN

«extremity» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
extremities {πληθ.αρ.}
EN

extremity {ουσιαστικό}

volume_up
1. ανατομία
extremity (επίσης: limb)
Only a small number of clones are capable of surviving and the majority of those which do survive have deformed extremities and organs.
Solamente un pequeño número de los ejemplares clonados son capaces de sobrevivir y la mayoría de los que lo hacen presenta malformaciones en las extremidades y en los órganos.
2. "farthest point"
extremity (επίσης: butt, end, end, pitch, wing, extreme)
tuvieron que llegar al extremo de vender la casa
las cosas habían llegado a tal extremo que …
What action has driven you to this extremity of tearing up your own rule book rather than following the letter of the law?
¿Qué acción le ha llevado al extremo de romper en pedazos su propio Reglamento en lugar de respetar la ley escrita?
3. "critical degree, situation", επίσημο
extremity (επίσης: butt, end, end, pitch, wing, extreme)
tuvieron que llegar al extremo de vender la casa
las cosas habían llegado a tal extremo que …
What action has driven you to this extremity of tearing up your own rule book rather than following the letter of the law?
¿Qué acción le ha llevado al extremo de romper en pedazos su propio Reglamento en lugar de respetar la ley escrita?

Παραδείγματα χρήσης του όρου «extremity» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Englishthey were driven to the extremity of selling the house
Englishthings had reached such an extremity that …
EnglishWhat action has driven you to this extremity of tearing up your own rule book rather than following the letter of the law?
¿Qué acción le ha llevado al extremo de romper en pedazos su propio Reglamento en lugar de respetar la ley escrita?
Englishthey helped me in my extremity
EnglishLocated near the crossroads of Europe and Asia, Greece forms the southern extremity of the Balkan peninsula in south-east Europe.
Próxima a la encrucijada entre Europa y Asia, Grecia está situada en el extremo sur de la Península de los Balcanes.
EnglishIn addition, Tai Chi has statistically significant benefits on lower extremity range of motion, in particular ankle range of motion, for people with RA.
Además, el Tai Chi tiene efectos beneficiosos estadísticamente significativos en la amplitud de movimiento del miembro inferior, especialmente del tobillo, en las personas con AR.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «extremity»:

extremity
extremely
extreme