ισπανική μετάφραση του όρου «easygoing»

EN

«easygoing» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
easygoing {επιθ.}

EN easygoing
volume_up
{επίθετο}

easygoing (επίσης: accommodating, obliging)
volume_up
acomodadiza {θηλ.επιθ.}
easygoing (επίσης: enjoyable, likable, nice, pleasant)
volume_up
agradable {αρσ./θηλ. επιθ.}
easygoing (επίσης: cordial, friendly, warm)
volume_up
cordial {αρσ./θηλ. επιθ.}
easygoing (επίσης: congenial, debonair, good-natured)
volume_up
afable {αρσ./θηλ. επιθ.}
easygoing (επίσης: calm, laid-back, peaceable, peaceful)
volume_up
tranquilo {αρσ.επιθ.}
easygoing (επίσης: blithe, carefree, light-hearted, negligent)
volume_up
despreocupado {αρσ.επιθ.}
es muy despreocupado con sus hijos
easygoing (επίσης: accommodating, obliging)
volume_up
acomodadizo {αρσ.επιθ.}
easygoing
volume_up
fácil de llevar {αρσ./θηλ. επιθ.} [καθ.λόγος]
easygoing (επίσης: fringy)
volume_up
relajada {θηλ.επιθ.}
easygoing (επίσης: laid-back, laidback, leisurely, relaxed)
volume_up
relajado {αρσ.επιθ.}
easygoing (επίσης: calm, peaceful, quiet, still)
volume_up
tranquila {θηλ.επιθ.}
easygoing (επίσης: accommodating, obliging)
volume_up
acomodaticio {αρσ.επιθ.} (acomodadizo)
easygoing (επίσης: accommodating, obliging)
volume_up
acomodaticia {θηλ.επιθ.} (acomodadiza)
easygoing
volume_up
fácil {επιθ.} (carácter)
Mr President, as the Commission is well aware, I am not accustomed to being an easy-going, meek or lenient speaker when it comes to the Commission in its role as executive.
Señor Presidente, no tengo la costumbre -y la Comisión lo sabe perfectamente- de ser un interrogador fácil, dócil o complaciente para la Comisión.
easygoing
volume_up
flexible {επιθ.} (carácter, personalidad)
All that would be needed would be for France to return to its former easy-going policies.
Bastaría con que Francia vuelva a sus políticas flexibles de antaño.
It seems to me that the minutiae in regulations in that area, which we require people to abide by, indicate that we are far too flexible and easy-going when it comes to controlling the Internet.
Me parece que los detalles de los reglamentos en este ámbito, que exigimos que los ciudadanos respeten, indican que somos mucho más flexibles e indulgentes cuando se trata de controlar Internet.
easygoing (επίσης: relaxed)
volume_up
fresco {επιθ.} [Κολ.] [καθ.λόγος] (sencillo, sin complicaciones)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «easygoing»:

easygoing

Παραδείγματα χρήσης του όρου «easygoing» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAll that would be needed would be for France to return to its former easy-going policies.
Bastaría con que Francia vuelva a sus políticas flexibles de antaño.
Englishthey are far too easygoing in that department
EnglishThere is no doubt that, as a rule, Parliament would rightly criticize the Commission if we were to take an easygoing approach, so to speak.
Normalmente, el Parlamento criticaría a la Comisión si, por así decirlo, nos lo tomásemos a la ligera.
Englishwhen it comes to food, I'm pretty easygoing
Englishthe new teacher is fairly easygoing
Englishthe new teacher is fairly easygoing
Englishhe has an easygoing attitude to life
Englishhe has an easygoing attitude to life
EnglishAt TANDEM Munich you'll find a great learning centre, an easy-going atmosphere and a competent and experienced body of teachers who are not just here to teach.
Usamos material didáctico moderno que complementamos con documentos auténticos (artículos de prensa, anuncios, entrevistas etc.)
EnglishAt the same time, the Commission suggests promoting the reflagging of ships by bringing passenger vessels under existing easy-going rules and by limiting what is termed the quarantine period.
El cambio de pabellón perjudicaría a los acuerdos de los países pioneros en materia de salarios, condiciones de trabajo y seguridad.
EnglishIt seems to me that the minutiae in regulations in that area, which we require people to abide by, indicate that we are far too flexible and easy-going when it comes to controlling the Internet.
Me parece que los detalles de los reglamentos en este ámbito, que exigimos que los ciudadanos respeten, indican que somos mucho más flexibles e indulgentes cuando se trata de controlar Internet.

Αλλα λόγια