ισπανική μετάφραση του όρου «dodgy»

EN

«dodgy» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
dodgy {επιθ.}
volume_up
dodgy character {ουσ.}
ES
EN

dodgy {επίθετο}

volume_up
1. γενικός
dodgy (επίσης: seedy, suspicious, suspect)
volume_up
sospechoso {αρσ.επιθ.}
dodgy
volume_up
marrullero {αρσ.επιθ.}
dodgy (επίσης: dangerous, dicey, perilous, venturous)
volume_up
peligroso {αρσ.επιθ.}
2. Αγγλικά Βρετανίας, καθημερινός λόγος
dodgy (επίσης: dicey)
volume_up
chungo {επιθ.} [Ισπ.] [αργκό] (situación, asunto)
3. "risky", Αγγλικά Βρετανίας, καθημερινός λόγος
dodgy (επίσης: dicey, high-risk, wildcat)
volume_up
riesgoso {επιθ.} [Λατ.Αμερ.]
4. "tricky", Αγγλικά Βρετανίας, καθημερινός λόγος
dodgy (επίσης: difficult, nasty, sticky, thorny, ticklish, tough)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «dodgy» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThey are buying securities, even ones that contain dodgy derivatives and so on.
Están adquiriendo valores, incluso los que contienen derivados poco fiables y demás.
EnglishThose clients may be involved in all sorts of dodgy transactions.
Dichos clientes pueden estar participando en toda clase de transacciones dudosas.
Englishif they find out about the dodgy dealings he's involved in, they'll throw him out
EnglishThe UN has now announced a review of the IPCC's dodgy dossiers and fiddled statistics.
Las Naciones Unidas acaban de anunciar una revisión de los poco fiables expedientes y de las estadísticas amañadas del IPCC.
EnglishThey were found to be dodgy projects.
EnglishI believe this law heralds the beginning of the end of the con merchants and the dodgy dealers who dupe and mislead our consumers.
Creo que esta ley anuncia el principio del fin de los timadores y de los vendedores poco fiables que embaucan y engañan a los consumidores.
EnglishI believe this law heralds the beginning of the end of the con merchants and the dodgy dealers who dupe and mislead our consumers.
Esta atención es una prueba de que el problema de la protección de la salud en el lugar de trabajo es un componente importante de la política europea.
EnglishSome dodgy character has procured these smoke alarm rods, packed a whole lot of them into a suitcase and pretended he had something to sell.
Se trataba de que un avispado tipo se había procurado un gran número de varillas de tales detectores de humos, los había metido en una maleta y actuado como si tuviese algo que ofrecer.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «dodgy»:

dodgy