ισπανική μετάφραση του όρου «to disapprove»

EN

«to disapprove» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to disapprove {μεταβ.ρ.}
volume_up
to disapprove {αμεταβ.ρ.}
volume_up
to approve {μεταβ.ρ.}
volume_up
to approve {αμεταβ.ρ.}
volume_up
to approve {αμεταβ.ρ.} [ιδιωματισμός]
volume_up
to approve {μεταβ.ρ.} [ιδιωματισμός]
volume_up
to approve {ρ.} [ιδιωματισμός]

EN to disapprove
volume_up
[disapproved|disapproved] {ρήμα}

I may disapprove of one thing and another, but I never condemn anything.
Puede que desapruebe una cosa u otra, pero nunca condeno nada.
Por ello, desapruebo la ausencia de la Presidencia finlandesa.
We shall be voting against the Katiforis report, every point of which we disapprove of.
. (FR) Votaremos en contra del informe Katiforis, que desaprobamos punto por punto.
As a parliament we are duty-bound to disapprove of such activities.
Este Parlamento tiene la obligación de condenar estas actividades.
I may disapprove of one thing and another, but I never condemn anything.
Puede que desapruebe una cosa u otra, pero nunca condeno nada.
Pueden reprobar a la señora Göncz o apoyarla.
We disapprove, however, of its lack of emphasis on the principle of subsidiarity.
Ahora bien, reprobamos el escaso hincapié que se hace en el principio de subsidiaridad.
But politically, now that I have become a European Member of Parliament, I disapprove of that approach.
Políticamente, el diputado europeo en el que me he convertido, la reprueba.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to disapprove» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe disapprove, however, of its lack of emphasis on the principle of subsidiarity.
Ahora bien, reprobamos el escaso hincapié que se hace en el principio de subsidiaridad.
EnglishWe shall be voting against the Katiforis report, every point of which we disapprove of.
. (FR) Votaremos en contra del informe Katiforis, que desaprobamos punto por punto.
EnglishWe shall be voting against the Katiforis report, every point of which we disapprove of.
Votaremos en contra del informe Katiforis, que desaprobamos punto por punto.
EnglishThis holds true, no matter how many disapprove of this idea.
Eso es cierto, con independencia del número de personas que desaprueben esta idea.
EnglishI may disapprove of one thing and another, but I never condemn anything.
EnglishNot because we disapprove of the conclusions reached by the association councils; far from it.
No porque no tomemos en cuenta los acuerdos de los consejos de asociación. No, al contrario.
EnglishBut politically, now that I have become a European Member of Parliament, I disapprove of that approach.
Políticamente, el diputado europeo en el que me he convertido, la reprueba.
EnglishI therefore disapprove of the Finnish Presidency's absence.
EnglishMr President, working people disapprove of this policy.
EnglishThat is why we voted against the von Habsburg report, which reflects a policy of which we disapprove.
Por esa razón, hemos votado en contra del informe von Habsburg, que refleja una política que desaprobamos.
EnglishSome might like that, others might disapprove. But this Parliament rejected the common position last year.
Puede que a unos les guste y a otros no, pero este Parlamento rechazó la posición común el pasado año.
Englishshe wants to be a singer but her parents disapprove
Englishshe wants to be a singer but her parents disapprove
EnglishWhat we most often disapprove of is the lack of press freedom, religious freedom and corruption.
Lo que nosotros normalmente rechazamos es la falta de libertad de prensa, la falta de libertad religiosa y la corrupción.
EnglishWe disapprove of the EU taking every opportunity to promote and strengthen its own position and influence.
No estamos de acuerdo con que la UE aproveche cualquier oportunidad para promover y reforzar su posición y su influencia.
Englishpeople disapprove of them because they're not married
EnglishWe disapprove, however, of recital B, which sets the appropriations to the cohesion policy in stone.
No obstante, no aprobamos el considerando B, que deja inamovibles las partidas presupuestarias destinadas a la política de cohesión.
Englishthey disapprove of him because he has long hair
EnglishI disapprove of your involvement with him
EnglishWhile I approve of the idea of providing better information to patients, I disapprove of the means used to do so.
Si bien apruebo la idea de ofrecer una mejor información a los pacientes, no estoy de acuerdo con los medios utilizados para ello.