ισπανική μετάφραση του όρου «deepness»

EN

«deepness» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
deep {επιθ.}

EN deepness
volume_up
{ουσιαστικό}

1. "of hole, water"

deepness (επίσης: depth, deepness, profundity)
Their life has deepness: in front of them we dare to be ourselves and true with our humanity.
Su vida tiene una dimensión de profundidad: podemos osar ser nosotros mismos y ser auténticos en nuestra humanidad.
We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.
Todavía necesitamos recordarnos unos a otros la "piedra de molino" y la "profundidad del mar".
deepness
volume_up
hondura {θηλ.}

2. "of person, remark"

deepness (επίσης: depth, deepness, profundity)
Their life has deepness: in front of them we dare to be ourselves and true with our humanity.
Su vida tiene una dimensión de profundidad: podemos osar ser nosotros mismos y ser auténticos en nuestra humanidad.
We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.
Todavía necesitamos recordarnos unos a otros la "piedra de molino" y la "profundidad del mar".

3. "of emotion"

deepness

4. "of voice"

deepness (επίσης: depth, deepness, profundity)
Their life has deepness: in front of them we dare to be ourselves and true with our humanity.
Su vida tiene una dimensión de profundidad: podemos osar ser nosotros mismos y ser auténticos en nuestra humanidad.
We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.
Todavía necesitamos recordarnos unos a otros la "piedra de molino" y la "profundidad del mar".
deepness (επίσης: seriousness, earnestness, lowness, nastiness)
volume_up
gravedad {θηλ.}

5. "of color, tan"

deepness (επίσης: intensity, depth, fierceness, keenness)
volume_up
intensidad {θηλ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «deepness»:

deepness
deep