ισπανική μετάφραση του όρου «de facto»

EN

«de facto» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
de facto {επιθ.}
volume_up
de facto {επιρ.}
ES

«de facto» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
de facto {επιθ.}
volume_up
de facto {επιρ.}

EN de facto
volume_up
{επίθετο}

1. επίσημο

de facto
volume_up
de facto {επιθ.}
We also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country.
Tenemos que señalar asimismo que Corea del Sur es de facto un país abolicionista.
This provision is a de facto circumvention of the ban on cloning human life forms.
Con esta disposición se podrá sortear de facto la prohibición de clonar seres humanos.
There is a de facto moratorium but no decision has ever been taken to this effect.
Existe una moratoria de facto aunque nunca se haya acordado.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «de facto» στα ισπανικά

de-
Spanish
de…
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «de facto» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is clear that the de facto veto, currently inherent in this procedure, must go.
Está claro que el veto fáctico que se gesta en ese procedimiento debe desaparecer.
EnglishIt will fix the de facto external border of the Union at the green line.
De hecho, establecerá la frontera exterior de la Unión sobre la línea verde.
EnglishWe do not have de facto liberalisation of the electricity market in Ireland.
El mercado de la electricidad en Irlanda no está realmente liberalizado.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity’.
Se construirá mediante logros concretos que primero crean una solidaridad .»
EnglishSo there is by no means any de facto implementation of the Dayton Agreement.
Por consiguiente, la realización de los acuerdos de Dayton no es ni mucho menos un hecho.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity ’.
Por último, hay que prever garantías financieras para cubrir esas responsabilidades.
EnglishThey are thus de facto both judge and judged after the prospectuses have been inspected.
Así pues, de hecho son juez y parte a la hora de examinar los prospectos.
EnglishWe are talking about a sector that is de facto keeping Europe moving.
Estamos hablando de un sector que, de hecho, está manteniendo a Europa en movimiento.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity'.
Se hará gracias a logros concretos, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho".
EnglishThe fact that this remains de facto impossible for urban and regional transport is regrettable.
Es una lástima que siga siendo imposible para el transporte urbano y regional.
EnglishThe de facto situation is that these programmes came to an end in 2000.
La situación de hecho es que estos programas se han terminado en 2000.
EnglishToday Aung San Suu Kyi is now under de facto house arrest.
Hoy Aung San Suu Kyi vuelve a estar sometida de hecho a detención domiciliaria.
EnglishHe did so in the de facto role of the European Foreign Minister.
Lo hizo en su calidad de hecho de Ministro de Asuntos Exteriores europeo.
EnglishThis results, de facto, from the fundamentally ambiguous situation in that area.
Es una situación de hecho que en el fondo se debe a la situación poco clara que se vive en aquella zona.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity.
Se hará mediante realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho ".
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity'.
Se hará mediante realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho".
EnglishIn the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
Esta situación ha persistido desde la creación de la Agencia en 2008.
EnglishDe facto, their transposition into binding Community legislation would bring legal certainty.
De hecho, su transposición a legislación comunitaria vinculante aportaría seguridad jurídica.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity'.
Se construirá a través de logros concretos que crearán en primer lugar una solidaridad de hecho".
EnglishMr President, in many contexts the EU is de facto sitting upon quite a lot of countries' ratifications.
Señor Presidente, la UE puede influir para la ratificación de muchos países.