ισπανική μετάφραση του όρου «contract value»

EN

«contract value» Ισπανικά μετάφραση

EN

contract value {ουσιαστικό}

volume_up
1. Πληροφορική
contract value

Παραδείγματα χρήσης του όρου «contract value» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt provides for contract-related state aid up to 6 % of the contract value, benefiting the shipyards hit by the Korean unfair competition.
Me complace que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios haya pedido la aprobación de la propuesta sin enmiendas.
EnglishIt provides for contract-related state aid up to 6% of the contract value, benefiting the shipyards hit by the Korean unfair competition.
Proporciona ayuda estatal de hasta un 6% del valor del contrato, beneficiando a los astilleros afectados por la competencia desleal de Corea.
EnglishThe Court of Auditors identified an irregularity with respect to a procurement procedure (use of a framework contract beyond its maximum value).
El Tribunal de Cuentas ha detectado una irregularidad en un procedimiento de contratación (utilización de un contrato marco por encima de su montante máximo previsto).

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «contract value» στα ισπανικά

value ουσιαστικό
contract ουσιαστικό
to value ρήμα
contract killer ουσιαστικό
added value ουσιαστικό
contract work ουσιαστικό
face value ουσιαστικό